Temaene som blir tatt opp på møtene er: Fornybare energikilder i landbruket, Klimavennlig fôring og avl, Solenergi, Bruk av gjødsel, Landbruksbygg i tre og Skogen som klimavennlig ressurs. På siste møtet blir det en politisk debatt med tema landbruk og klima.

Påmelding kan gjøres her.