Bondens nettverk Lillehammer-regionen
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen
Bondens nettverk tlf. 919 93 495
Avløserlaget i Lillehammerregionen
Vakttelefon tlf. 901 42 017
Gausdal
Psykisk helse - og familieteam tlf. 612 24 400 (kl. 10-14)
Lillehammer 
Rask psykisk helsehjelp tlf. 917 13 338 (kl. 10-13)
Øyer
Psykisk helse og rus tlf. 903 66 049 (kl. 9-14)

Her kan du se plakaten til nettverket.

Bondens nettverk er en systematisk arbeidsmetode for å fremme psykisk helse i landbruket, og et sikkerhetsnett om en ulykke rammer en bonde. 

Bondens nettverk i Lillehammer-regionen består av landbrukskontoret, avløserlaget og psykisk helse i hver kommune. Det er landbrukskontoret som har ansvar for å drifte nettverket. Et av formålene til nettverket er å formidle informasjon om de hjelpetiltakene som finnes både helse- og driftsmessig, og ufarliggjøre det å ta kontakt med det tilgjengelige hjelpeapparatet. 

En bonde står ofte alene med mye ansvar. Landbruket preges av stadig høyere krav til effektivisering, spesialisering og kompetanse, mindre marginer, større behov for kapital som ofte utløser mer gjeld og stadig endringer i rammebetingelsene. Dette kan være krevende for mange og det er ikke alltid like lett å føle at man strekker til. Det kan oppstå situasjoner som tidligere føltes som bagateller, men som har utviklet seg til å føles som problemer en ikke greier å hanskes med. 

Bondens nettverk er ment å kunne hjelpe, uavhengig av hvor stort nettverk den enkelte bonden har. Føler en bonde at man trenger hjelp med å takle hverdagen, eller om noen vet om en bonde som trenger hjelp, kan Bondens nettverk kontaktes. Ved henvendelse kan det kobles på andre faginstanser ut fra behovet til den enkelte bonde, f.eks. regnskapskontor, veterinær eller rådgiverinstanser.

Hjelp til å løse eventuelle problem på et tidlig tidspunkt er viktig for å forhindre en større krise. Terskelen for å ta kontakt med Bondens nettverk dersom en er bekymret på egne vegne eller andre skal derfor være lav. 

Aktørene i Bondens nettverk har taushetsplikt utad.