Kommunstyret håper at veilederen kan til være til praktisk hjelp og støtte for alle som er involvert i arbeidet med planlegging og bygging av fritidsboliger i kommunen. Byggeskikkveilederen er ikke et juridisk bindende dokument, men den angir en ambisjon om en ønsket utvikling - fra deltaljstyring til å legge større vekt på helhetlig og arkitektoniske gode løsninger.

I jakten på de gode løsninger er dialog og samhandling ofte en viktig premiss. Jo, tidligere en dialog og  samhandling etableres, jo bedre. For å følge opp kommunestyrets intensjon må det i langt større grad bli tatt initativ til fohåndskonferanser i forkant av saksbehandlingen.

Kontakt oss gjerne på tlf.: 61 22 44 00 eller via epost: postmottak@gausdal.kommune.no