Riving av den eldste delen av skolen fra 1923, starter tirsdag 1.november.  Etter riving vil grunnarbeidene starte for 2 tilbygg til skolebygget fra 1980. Skolebygget fra 1980 skal beholdes og renoveres, mens gymsalen skal rives og bygges ny. I tillegg skal barnehagen og skolen bygges sammen, og en del av den nye skolen skal innredes for barnehagedrift.

Fjerdum barnehage skal være i drift i hele byggeperioden, og vil være fysisk helt adskilt fra byggeplassen med gjerde. Byggeplassen vil få egen adkomstveg til anleggsområdet.

I byggeperioden må vi av sikkerhetsmessige hensyn stenge turvegen forbi skolen. Når ny barnehage og skole står ferdig, vil turvegen være på plass igjen, i tilknytning til et uteområde som vi ønsker skal gi aktiv bruk både i og utenfor skoletida.

Tegning av det nye bygget.