Leverandøren har planlagt dette i desember, det betyr at vi ikke bekoster nye lyskilder i de lysmastene (med HQL-lamper) når de er mørke. Vi beklager de ulempene dette medfører. MEN de defekte lysene i master med NaT-lamper (orange lys) blir skiftet etter hvert.