I etterkant av implementeringsprosjekt av SystemX på Gausdal legesenter oppdaget leger og helsesekretærer at oppslag fra System X til støttesystemet Welch Allyn ikke fungerte som forventet. Saken dreier seg kort oppsummert om at oppslag i støttesystemet Welch Allyn ikke automatisk gir riktig kobling til pasientens prøveresultat EKG og 24timers blodtrykk.

Saken ble meldt umiddelbart til Hove Medical Systems som er ansvarlig for konverteringen. Systemleverandøren gav kommunen informasjon om hvordan legesenteret skulle forholde seg til utfordringen gjennom manuelle rutiner.

Som behandlingsansvarlig har kommunen innført manuelle rutiner ved legesenteret for å håndtere utfordringen, samtidig som man hatt dialog med systemleverandøren for å finne en permanent løsning. Disse manuelle rutinene sikrer, så langt det er mulig, at pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet er ivaretatt. Vi undersøker saken videre, og så langt har vi ikke funnet at personopplysninger er på avveie eller at pasientopplysninger har havnet i feil journal.

Hove Medical Systems (systemleverandør) har nå rettet de feilsituasjonene som har vært registrert og det arbeides videre for å finne en permanent løsning.