Invitasjon til kurs «Demensvennlig samfunn» se invitasjon

Demensvennlig samfunn er en kampanje som har som mål å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet. I jobben dere har er det stor sannsynlighet for at dere vil møte personer med demens. Dette kurset vil gi en kort innføring i hva demens er, og hvordan dere kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av deres tilbud/tjenester.

Kurset varer 1,5 – 2 timer, og det er satt opp to ulike kurskvelder dere kan velge mellom:
Tirsdag 5.september kl. 19.00 på Follebu omsorgssenter eller
Tirsdag 14.september kl. 19.00 på Follebu omsorgssenter

Påmelding til Gausdal Frivilligsentral tlf.: 922 27 970 eller
e-post: edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no innen fredag 1.september.

Velkommen!

Arbeidsgruppa Demensvennlig samfunn:
Ingunn Heggen, Gausdal Apotek
Aud Ø. Kleiven, Hageland blomster/Gausdal demensforening 
Anne Nyborg, Gausdal demensforening
Werner Hagen, W-klipp

Siv-Janne Klufthaugen, Enhetsleder Gausdal kommune
Eva Lundemo, Fagleder demens Gausdal kommune
Edel Klaape-Aasdal, Gausdal frivilligsentral