Det endelige programmet vil ikke bli klart før nærmere nasjonaldagen, vi har et foreløpig program som vil bli oppdatert:

  • Det blir ingen barnetog eller arrangement ved skolene.

  • Det blir blomsternedleggelser og kransnedleggelser med deltagelse fra korps, på de stedene som pleier å ha det 17. mai.

  • Det blir flaggheising ved institusjonene, kommunehuset og ved skolene. Korps og speidere vil delta. Enkelte vil bli overført direkte via sosiale medier.

  • Korpsene vil spille ved Forsettunet og Follebutunet i løpet av dagen.

  • Vi oppfordrer hele befolkningen, og korps og kor til å bli med å synge Ja, vi elsker, etter salutt over hele landet kl. 13.00.

  • Digitale løsninger vil bli brukt. Her planlegges det å legge ut innslag fra skoler og barnehager i tillegg til ordførerens tale. Dette vil være tilgjengelig både på kommunens nettside, facebook og YouTube.

  • Gudstjenesten vil bli overført digitalt.

  • Svatsum vil blant annet ha "biltog" rundt omkring i grenda.

  • Hashtag bilder på instagram med #17maigausdal