Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Klagen skrives som et vanlig brev/e-post og sendes kommunen på epost postmottak@gausdal.kommune.no eller Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal. Klagen skal inneholde vedtaket det klages over, begrunnelse for klagen, nye elementer som ikke er vurdert tidligere i saken, og evt. andre opplysninger som kan ha betydning.

Dokumenter:

Kommunestyrets vedtak
Planbeskrivelse
Planbestemmelse
Plankart