Uttalelse sendes til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal, eller epost: postmottak@gausdal.kommune.no

Plandokumentene er utlagt på kommunens servicetorg, Segalstad Bru, og du finner de også som vedlegg her:

Høringsbrev

Særutskrift

Planbeskrivelse

Plankart

Reguleringsbestemmelser