Plandokumenter:

  1. Plankart
  2. Planbeskrivelse
  3. Reguleringsbestemmelser
  4. ROS-analyse
  5. Uttalelse med kommentarer
  6. Overvannsplan
  7. Særutskrift

Frist for å klage på vedtaket er satt til 06.10.2020. Klagen, som må være begrunnet, sendes Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal epost: postmottak@gausdal.kommune.no  Spørsmål kan rettes til: Jon Sylte tlf. 950 36 936 eller e-post: jon.sylte@gausdal.kommune.no

FRIST: 06.okt. 2020