Dialogseminaret  starter kl. 09.00 og gjennomføres i kultursalen i kommunehuset på Segalstad Bru. Møtet vil være ferdig kl. 15.00.

Rammeprogram:

  • Ordfører innleder
  • Ungdata 2020 i Gausdal
    KoRus presenterer resultatene. KoRus=kompetansesenter på rusfeltet
    Kommunestyret, ungdomsrådet og de andre møtedeltakerne har en arbeidsøkt om resultatene.
  • Arbeidet med revidert kommuneplanens samfunnsdel = det viktigste politiske styringsdokumentet. Politisk redaksjonskomite innleder, og det blir en arbeidsøkt om temaer de drar opp.
  • Økonomi – status og oversikt over vedtak og utviklingstrekk: både knyttet til drift, investeringer og inntekter.
  • Handlings- og økonomiplanlegging; svar på partienes innsendte spørsmål om tjenestene eller økonomien.
  • Ordfører oppsummerer.

Kommunestyrets møte starter kl. 16.00. Sakslisten og dokumenter til møtet kan du lese her.