Hvordan påvirker klimakrise, pandemi og ufreden i Europa livet til de unge og hva slags informasjon kan de stole på? Det er spørsmål som blir tatt opp i den digitale skoletimen der tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt og statsforvalter Knut Storberget deltar i panelsamtale med Statsforvalterens barne- og ungdomspanel. Aller først i den digitale skoletimen kommer en hilsen fra H.K.H Kronprins Haakon til elevene i Innlandet.

Unge rådgivere

Statsforvalteren i Innlandet har både et barne- og ungdomspanel og et beredskapsråd for barn og unge. Disse panelene er gode rådgivere og har hatt innspill til en rekke saker, for eksempel pandemi, skole, barnevern, klima, miljø, matproduksjon og nå følgene av krigen. Med krig, pandemi og klimakrise ønsket ungdommene en panelsamtale rundt tema sikkerhetspolitikk, formidlet til ungdom med hovedmål om å opplyse, skape refleksjon og skape engasjement rundt tema. 

I en tid hvor informasjonsflyten kan virke sensasjonspreget og ungdommen opplever en utrygg sikkerhetspolitisk situasjon, kan dette være en time som kan invitere inn til både kritisk tenkning og sette søkelys på det ungdommen er opptatt av. Den digitale skoletimen kan egne seg både i samfunnsfag, historie og norsk. Timen berører kjerneelementene som demokratiforståelse, deltakelse og samfunnskritisk tenking og sammenhenger. Med den digitale skoletimen har lærere og elever en god mulighet til å reflektere rundt den sikkerhetspolitiske situasjonen og håndtering av informasjon. 

Stor produksjon

Studenter ved den norske TV-skolen ved Høgskolen i Innlandet har produsert skoletimen i sitt studio på Storhove på Lillehammer. Et team på over 30 personer har vært involvert i det som har blitt en profesjonell produksjon – med mening. Utover høsten skal studentene produsere flere sendinger og programmer der målet er å vise frem god dialog og debatt.