Tertialrapporten tar utgangspunkt i vedtatt strategiplan, med økonomiplan og årsbudsjett. Den viser status for:

  • Økonomi
  • Hvordan det arbeides med tjenestene (mål og fokusområder)
  • Nærværet

Tertialrapporten skal vise eventuelle endrede forutsetninger og avvik, og eventuelle forslag til endringer. Det er vedtatt at bruk av overtid og internkontroll skal være gjennomgående tema ved disse rapporteringene.

Rapporten per 2. tertial 2018 er første gang Gausdal kommune benytter seg av rapporteringsmodulen i Framsikt, som del av et helhetlig analyse, budsjett, og virksomhetsstyringssystem. En av målsetningene med systemet er å gjøre kommunens dokumenter knyttet til tertialrapportene, årsmelding og strategiplan bedre tilgjengelig for både politikere, innbyggere og andre interesserte.

Vi håper at dette vil oppleves som en forbedring for alle brukere av dokumentet. Siden det er første gang, er det ikke sikkert at alt er like fint framstilt. Dette vil vi jobbe mere med til neste gang.

Du kan gå direkte til Økonomi- og aktivitetsrapportene her.