Det er gitt følgende begrunnelse for tildelingen: 
Egil Sandvold har en lang historie i Follebu Fotballag. Han har hatt ulike verv og vært aktiv i klubben innen de fleste områder. Han har blant annet sittet i bygdahuskomiteen og banekomiteen, og stiller alltid med utstyr og pågangsmot for å få ting gjort. Særlig fra 2010 har klubben hatt nytte av hans pågangsmot og arbeidsinnsats. Han har sittet i styret og han har vært oppmann på klubbens seniorlag i en årrekke. Sandvold har vært en viktig drivkraft for at klubbens nye kunstgressbane ble en realitet, både i forkant og under selve arbeidet.

Prisen består av diplom og en pengegave på kr. 10.000. Utdelingen vil skje på et senere tidspunkt, når det er mulig å samle flere folk.