Elever på 10.trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen.
I vitnemålet vil det stå at eksamen er avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til videregående opplæring.