Legevakta dekker kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og nordre Ringsaker.
Det er mange stengte veger i regionen, og det er uvisst når de åpner igjen. 

Legevakta skal utenom fastlegens åpningstid gi medisinsk hjelp til alle som bor og oppholder seg i regionen. Legevakta er åpen alle hverdager fra kl.16.00 til 08.00 samt hele døgnet i helg og høytid. Telefonsentralen til legevakt er åpen hele døgnet.

I tillegg har Innlandet sykehus avdeling Lillehammer akuttmottaket, som hjelper pasienter i en medisinsk nødsituasjon.