Ordinære barnetog og samlinger i de forskjellige kretsene kan ikke gjennomføres. Enhetsleder for Kultur- og informasjonsforvaltning, Edel Klaape-Aasdal sier at dette er trist, men 17.mai skal det bli! Det legges opp til et godt samarbeid med de forskjellige komitéene, musikkforeningene, kirken med flere for at dette skal bli bra. Mye tyder på at det i stor grad blir en digital feiring.   Kanskje du har gode forslag til aktiviteter som kan gjennomføres, dog uten smittefare. Send gjerne en epost til Edel.

Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart programmet er klart.

Les mer om Helsedirektoratets retningslinjer for årets markedsføring av 17.mai. Ny veileder kommer 4.mai.