Smittesporingsteamet jobber med å kartlegge alle nærkontakter og ta kontakt med disse. 35 personer i Gausdal og tre i Lillehammer er satt i karantene. 

Kommuneoverlege Anders Brabrand sier at dette er både barnehagene og skolene godt forberedt på. Tiltakene som blir gjort nå er for å være i forkant av eventuell smitte. Barnehager og skoler følger Folkehelseinstituttets "trafikklysmodell" og har drevet på gult nivå i hele høst. 

Saken blir oppdatert ved ny informasjon om situasjonen. 

Hva kan du gjøre for å stanse spredningen av Covid-19?

  • Følg grunnleggende smitteverntiltak – hold avstand, vask hender, bli hjemme hvis du er syk, la deg teste hvis du har symptomer
  • helsenorge.no