Planavdelingen har tatt en gjennomgang av reguleringsbestemmelsene i dette området, og har i denne omgang funnet tre vedtatte planer der gjerder ikke er tillatt. Forslag til endring av disse reguleringsplanene sendes på høring samtidig, med ønske om at planendringene kan vedtas før kommende beitesesong.

Høringsdokumenter:

Høringsbrev - mindre endringer av regulseringstemmelse for inngjerding i reguleringsplan for Nersetra for PlanID: L12.181
Høringsbrev - mindre endringer av regulseringstemmelse for inngjerding i reguleringsplan for Svarttjernbekken PlanID: L12.184
Høringsbrev - mindre endringer av regulseringstemmelse for inngjerding i reguleringsplan for Svarttjernlia sør PlanID: L 12.162

Merknader til endringene kan sendes som e-post til postmottak@gausdal.kommune.no eller som brev til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal.

 

Høringsuttalelsene blir vurdert samlet ved politisk sluttbehandling (vedtak) av planendringen.

 

Høringsfrist: mandag 22. mars 2021.