Endringer for eFaktura-mottakere fra 15.5.2022

Bankene varsler en endring for eFaktura-avtaler gjeldende fra 15.5 2022. Fra dette tidspunkt må eFaktura-mottakere gi en generell aksept for fortsatt være eFaktura-mottaker. Dette omtales som «Ja takk til alle» eller Alltid eFaktura, avhengig av hvilken bank eller betalingssapp man benytter. Hvis man ikke gjør denne aksepten, så vil man etter 15.5.2022 ikke kunne motta eFaktura.

Varslet endring gjør også at man etter 1.12.2021 ikke kan:

  • opprette leverandørspesifikke eFaktura-avtaler eller
  • opprette eFaktura-avtaler for fakturaer utstedt til andre

Man kan sjekke om man har gitt samtykke på dette (Ja, takk til alle eller Alltid EFaktura) i din nettbank eller Vipps, eller eventuelt kontakte din bank.

Kommunen har ikke mulighet for oppslag, aktivere eller avslutte dette for våre mottakere av eFaktura.

Se for øvrig informasjon fra bankene/Nets på denne linken:   www.efaktura.no/Privat

I din nettbank

I noen nettbanker har de funksjonen eFaktura "Ja takk til alle" eller "Alltid eFaktura". Dersom du har denne tjenesten aktivert vil det automatisk bli opprettet eFaktura-avtale på alle regninger du betaler. Denne tjenesten kan du skru hvis man ikke ønsker eFaktura, men da vil du ikke få eFaktura fra noen leverandører. Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra kan du reservere deg i nettbanken.

I Vipps

Vipps har også opprettet en funksjon der man har mulighet til å motta og betale regninger direkte i Vipps. Dersom du har akseptert denne løsningen så har du automatisk huket av for "Alltid Vipps eFaktura". Denne funksjonen oppretter automatisk eFaktura-avtale når du betaler en regning til en bedrift som har eFaktura. Funksjonen kan du skru av inne fra din profil og regninger og eFaktura.