Dette omtales som «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura», avhengig av hvilken bank eller betalingsapp man benytter. Denne endringen medfører også at fakturakrav kun kan bli sendt til den personen som er eier av faktura jfr. personvernlovgivningen (GDPR).

Bankenes endring kan gi følgende konsekvenser for kunder/mottakere/betalere:

  • Har man tidligere mottatt faktura på papir, men har svart Ja takk til Alle eller Alltid e-faktura i sin nettbank vil man motta faktura som eFaktura rett i nettbanken.
  • Har man tidligere mottatt faktura som efaktura direkte i nettbanken, men nå mottar den som papir/Digipost, så har man ikke aktivert Ja takk til Alle eller Alltid e-faktura i sin nettbank. 

Betaler du på vegne av andre via efaktura:

  • Har man opprettet efaktura-avtale på vegne av andre dvs. mottar og betaler faktura for andre i din egen nettbank, så vil efaktura ikke lengre bli sendt til deg som betaler, da bankene kun vil sende dette til den som fakturaen er utstedt til.
  • Har man kombinasjonen Avtalegiro og eFaktura så vil man fortsatt få Avtalegiroen sendt til betaler. Har du behov for å se selve fakturaen må du få denne fra den du betaler for eller ta kontakt med aktuell bank for å se om de har løsning for tilgang.
     

Du kan sjekke om du har gitt samtykke på dette (Ja takk til alle eller Alltid eFaktura) i din nettbank eller Vipps, eller eventuelt kontakte din bank.

Kommunen har ikke mulighet for å gjøre oppslag, aktivere eller avslutte e-fakturaavtaler for våre fakturamottakere.

Se for øvrig informasjon fra bankene/Nets på denne nettadressen:  www.efaktura.no/Privat