Fra 10. august til 8. september kan du stemme i valglokaler over hele landet.
 

Gausdal folkebibliotek, Gausdal arena

  • Åpningstid i perioden 10. august – 8. september: Mandag, onsdag og fredag klokka 10:00 – 15:00. Tirsdag og torsdag klokka 10:00 – 18:00
     

Gausdal kommunehus, kommunestyresalen

  • 2. september: Lørdag klokka 10:00 – 16:00

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

På helse- og omsorgsinstitusjoner vil det bli avholdt egen forhåndsstemmegivning. Valgfunksjonærer vil oppsøke institusjonen og avholde forhåndsstemmegivning der.

  • Follebutunet onsdag 30. august klokka 10:00 – 12:00
  • Granheim Lungesykehus onsdag 30. august klokka 13:00 – 14:30
  • Forsettunet torsdag 31. august klokka 12:00 – 14:00

Hjemmestemming

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan henvende seg til kommmunen og be om å få avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Frist for å søke om hjemmestemming er tirsdag 5. september kl 15.00. Velgeren vil da bli oppsøkt der vedkommende oppholder seg senest i løpet av fredag 8. september.

For bestilling av hjemmestemming i Gausdal, ring valgansvarlige: Jo-Morten Høistad - tlf 95 48 91 26 eller Lars Kristian Hatterud - tlf 97 69 17 55 

Se mer informasjon på valg.no.