Fagkvelden var en oppfølging etter felles planleggingsdag i august 2015. De ansatte jobbet i grupper på tvers av barnehagene og delte god praksis og erfaringer med hverandre.

Denne arbeidsmåten gir god anledning til læring og refleksjon, gjennom erfaringsdeling.