Program


  • Åpning av bursdagfesten ved rektor og varaordfører

  • Ett tilbakeblikk på 100 år med skole

  • Skuespill

  • Leiker

  • Utstillinger

  • Salg av kaffe, boller og brus

    Det meste foregår i skolegården, men utstillingene vil være inne på skolen.


    VELKOMMEN TIL BURSDAGSFEST!