Fylkesveg 255 er fremdeles stengt.

Vi har flere vakttelefoner:

Vakttelefon vann og avløp - bemannet hele døgnet
Tlf. 917 75 692

Andre henvendelser i forbindelse med ekstremværet
Bemannet hele døgnet
Tlf. 61 22 44 00
Kommer du ikke gjennom på telefon, så kan du ta kontakt med oss via facebook https://www.facebook.com/Gausdalkommune

Vi jobber med å få inn geolog i området for å vurdere rasfare.

Det legges ned en stor innsats fra innbyggere i de berørte områdene for å sikre bygninger og infrastruktur og tar godt vare på hverandre de siste døgnene.
Tilreisende bes utsette reisen sin til Gausdal til situasjonen har roet seg.

Vi oppfordrer alle om å holde seg mest mulig i ro.