Etter sluttbefaring med NVE gjenstår for sommeren 2023 arbeid på følgende områder:

1.      Ved utløpet av stikkrenne sørøst for tunet på Heggen: Heving av sideplastring med 30-50 cm mot Heggebakkan over en strekning på ca. 10-15 meter.

2.      Fv. 2528 Kveinnvegen nedenfor innkjøringa til Bygdahuset: Her vil det bli utskifting av plastringsstein på to strekninger på h.h.v. ca. 60 meter og 30 meter, da utførelsen her fra sommeren/høsten 2020 ikke er helt i tråd med NVE sin veileder for flomsikring.

3.      Avslutning/planering av deponi ved fyrverkerilageret på Volden.

 

Arbeidene vil utført av Løype Anleggsdrift AS i perioden 14. juni – 1. september 2023 innenfor vedtatte økonomiske rammer for prosjektet. I forbindelse med gjennomføring av tiltakene nevnt i pkt. 2 foran vil det være behov for å stenge Fv. 2528 Kveinnvegen mellom kl. 07:00 og 16:00. Det vil ikke foregå arbeider i ferien fra 10. juli – 28. juli (evt. fram til 4. august), og Kveinnvegen vil da være åpen for trafikk. Det vil bli skiltet omkjøring til Baklia fra Fv. 255 Gausdalsvegen via Fv. 2528 Buvollvegen og fra Fv. 255 Vestringsvegen fra Linflåkrysset. Det vil videre bli skiltet ‘Gjennomkjøring forbudt’ på vegene som leder inn mot Holshågån boligfelt.