Tiltaket er dimensjonert etter kravet til 200-års flom + klimapåslag, slik NVE anbefaler. Det betyr at det blir massiv sikring, ettersom det er trangt mellom Kveinnvegen og boligtomter. Arbeidet er finansiert av ekstra «koronamidler» kommunen har fått fra fylkesmannen.

Arbeidet vil pågå noen få uker til. I denne perioda må vi dessverre holde Kveinnvegen stengt for annen trafikk, slik som tidligere varsla. Dette er nødvendig for å ha plass til å arbeide med store maskiner, samt sikkerhet for andre trafikanter. Det er skilta omkjøring om Segalstad Bru, men vi er klar over at noen lokalkjente kjører beinvegen gjennom boligfeltet. De som gjør det må være spesielt forsiktige og holde redusert fart, for det er mange barn i området.

For eventuelle spørsmål kontakt Jon Sylte, telefon 950 36 936 eller Jo-Morten Høistad, telefon 954 89 126.

Vi takker for tålmodigheten hos innbyggere og bedrifter i området!

Flomsikring Finna_800x1067.jpg