Tid og sted for forhåndsstemmegivning:

Sted Periode Ukedager Tidsrom
Servicetorget 12.08. - 06.09. mandag-fredag 09.00 - 15.00
  03.09. tirsdag 09.00 - 18.00
  05.09. torsdag 09.00 - 18.00

 

Forhåndsstemmegivning ved institusjoner

Sted Dato Ukedag Tidsrom
Granheim
lungesykeshus
02.09. mandag 11.00 - 12.30
Follebutunet 02.09. mandag 15.30 - 18.00
Forsettunet 04.09. onsdag 11.00 - 12.30

 

 

 

 

 

Ambulerende stemmegivning
Velger som på grunn av sykdom eller uførhet ikka kan avgi ordinær forhåndsstemme, kan etter søknad til valgstyret, få avgi forhånsstemme der de oppholder seg.
Frist for å be om ambulerende stemmegivning er tirsdag 3.september kl. 15.00. Hvis søknaden innvilges vil velgeren bli oppsøkt der vedkommende oppholder seg senest i løpet av torsdag 5.september. Dersom du har behov for hjemmestemming så ta kontakt med Gausdal kommune tlf.: 61 22 44 00.