Når det gjelder eiendomsskatt så er den spesifisert på følgende måte:

Eiendomsskatt for perioden 01.04.2018 - 30.06.2018

Kreditering av eiendomsskatt for perioden 01.01.2018 - 31.03.2018

Faktura for perioden 01.01.2018 - 31.03.2018

Endringen skyldes at kommunestyret vedtok å redusere promillesatsen for eiendomsskatt fra 5,50 til 5.10.

Forfall er 20.juni 2018