Forslag til lokal forskrift er lagt ut på Gausdal kommunes hjemmeside.

Høringsfrist er 20. juni 2022.

Eventuelle uttalelser eller merknader til foreliggende forslaget må framsettes skriftlig til Gausdal kommune, Byggesak og arealforvaltning, 2651 Østre Gausdal.