Innspill sendes til:

E-post: postmottak@gausdal.kommune.no

Post: Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal

Frist for å avgi innspill: 10.09.2023

Se forslaget til forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår