Regjeringen har besluttet at hytteforbudet oppheves fra 20. april. Det er likevel viktig at hver enkelt av oss gjør det vi kan for å bidra til å redusere smittetrykket i befolkningen. Det innebærer blant annet at regjeringen fortsatt fraråder alle unødvendige fritidsreiser.