Bra Mat høst 2018Bra Mat høst 2018Frisklivssentralen inviterer til Bra Mat-kurs.
 
Bra Mat er et inspirasjonskurs for varig endring av levevaner med både teori og praksis. Kurset holdes på kommunehuset på Lillehammer og koster kr. 400,- pr. person inklusive kokebok.  
Kursleder: Julianne Lie 

Les mer om kurset og om påmelding her: