Hva kan vi få til sammen?

  • Hva kan kommunen gjøre for frivilligheten i Gausdal?
  • Hva gjør vi allerede sammen som er bra, og som vi vil ta vare på?
  • Hvordan kan kommunen og frivilligheten samhandle bedre?

Frivillig sektor er en viktig, selvstendig del av samfunnet. Som kommune vil vi legge til rette for vekst og utvikling i frivilligheten. Vi vil bli bedre kjent, informere, snakke sammen, bistå og samarbeide med hverandre. Vi inviterer derfor alle lag, organisasjoner og interesserte enkeltpersoner til samarbeidsmøte hvor nettopp dette er hovedtema.

Målet er å utvikle en frivilligstrategi for Gausdal. En aktiv og levende frivillig sektor har er viktig for å utvikle et inkluderende, helsefremmende og levende Gausdalssamfunn.

Hva er en frivilligstrategi?
Frivilligstrategien inneholder grunnleggende prinsipper og rammer for samspillet mellom kommunen og frivillig sektor. Det lokale næringslivet vil også være en viktig samarbeidspartner.

Program for første møte
På oppstartsmøtet ønsker vi innspill på samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. Hvordan legger vi opp det videre arbeidet, og på hvilken måte ønsker frivilligheten å bidra inn i dette? 

Vi ønsker å ha med en liten gruppe videre i arbeidet med strategien. Det er ønskelig at gruppen er sammensatt med folk fra ulike deler av frivilligheten. Si gjerne fra om du ønsker å være med i denne gruppen og være med å utforme frivilligstrategien.

Vi håper å se flest mulig på møtet – husk: Sammen får vi det til!

Påmelding innen 8. mars
Meld deg på ved å sende e-post til Edel Klaape-Aasdal edel.klaape-aasdal@gausdal.kommune.no