Grunnboringer

Fylkesveg 255 fikk skader flere steder etter ekstremværet i august. Ved Ellanhuslia, ca. 2 kilometer sør for Helvete naturpark i Espedalen, raste deler av vegbanen ut.

Før arbeidet med å bygge opp vegen igjen kan begynne for fullt, må fylkeskommunens entreprenør gjennomføre grunnboringer for å kartlegge grunnforholdene.

Mens dette arbeidet skjer, blir vegen stengt i perioder på ca. en halvtime. Arbeidet med grunnboringer starter tirsdag 3. oktober og vil vare i to uker.

Arbeid lenger sør

Ved Bødalen, litt nord for Forset, ble fylkesvegen gravd ut av flommen i elva Jøra. Også der blir vegen stengt i kortere perioder på inntil en halv time.

Fylkeskommunens byggeleder, Ola Christensen Kolbu, går ut fra at anleggsarbeidet vil vare i en måned ved Bødalen.

- Anleggsarbeidet blir tilpasset bussenes rutetider begge steder, så busstrafikken kan gå som normalt på fylkesveg 255, sier Kolbu.

Må analysere resultat

Mens arbeidet med å bygge opp igjen vegen i Bødalen trolig blir ferdig i løpet av en måneds tid, vil det ta lengre tid før vegbanen er bygget opp igjen i Espedalen.

- Når grunnboringene har blitt gjort, skal resultatene analyseres, slik at vi kan legge en plan og lage en beskrivelse av det videre arbeidet med å bygge opp igjen vegen. Det kan ta noen måneder før vegen er ferdig reparert, sier Kolbu.