Kunstner søkes for et utendørs stedsspesifikt kunstprosjekt.

Se kunstplan her

Kunstner vil velges for direkteoppdrag av kunstutvaget med utgangspunkt i prekvalifiseringen. 

Valgt kunstner vil få et totalbudsjett på kroner 320 000,-. Midler til fundamentering finnes utenom kunstbudsjettet.

Kunster må kunne gjennomføre prosjektet høsten 2018.


Det bes til prekvalifiseringen ikke om skisser eller forslag til det spesifikke prosjektet. Innsendt materiale skal begrenses til én pdf-fil med CV, en kort begrunnelse for interesse og bilder av relevante arbeider på inntil 10 A4-sider og 10 Mb.

Interesserte kunstere/kunstnergrupper bes sende e-post med emne KUNST FJERDUM til postmottak@gausdal.kommune.no innen 1.mai 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder Ola Sendstad: post@olasendstad.no