Ungdomsrådet skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom. Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker til politisk behandling skal forelegges rådet på et så tidlig tidspunkt at rådet har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelser skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken endelig.

Ungdomsrådets medlemmer 2021 - 2023:

8. trinn:
Vemund Garstad Skansen 
Christine Uthberg 
Vara: Ida Marie Kjernli

9. trinn:
Gustav Klaape-Aasdal 
Andrea Odsæter Steine 
Vara: Linus Murland Hagen

10. trinn:  
Hedda Sofie Kopstad 
Andreas Hårstad Morken 
Vara: Selma Steinslien 

Videregående alder:
Johan Knutrud Bakke 
Emil G. Einsrud 
Amund Segtnan 
Vara: Zakaria Mahad Hirad 
Vara: Mathea Toft-Olsen 

Retningslinjer for Gausdal Ungdomsråd

Kontaktinfo:

Leder:
Johan Knutrud Bakke Tlf. 477 10 979
Nestleder:
Emil G. Einsrud Tlf. 958 86 811

Koordinator for Ungdomsrådet:
Edel Klaape Aasdal Tlf. 922 27 970