Ungdomsrådet skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom. Rådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.  Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. De har sitt neste møte 6. desember. 

Ungdomsrådets medlemmer 2023 - 2025:

8. trinn:
Mikal Leander Michelsen
Julie Seielstad
Vara: 
Beretine Eikebø-Syversen

9. trinn:
Kristoffer Alien Houge
Olav Dalsveen Fougner
Vara: 
Ida Marie Moastuen

10. trinn:  
Vemund Garstad Skansen 
Christine Uthberg 
Vara: 
Linn Ramona Husabø

Videregående alder:
Andrea Odsæter Steine 
Odin Blikken
Ada Geneva Jordskogen
Vara:
Mathea Toft-Olsen 
Sjur Grung Thallaug

Retningslinjer for Gausdal Ungdomsråd

Kontaktinfo:

Leder:
Christine Uthberg tlf: 465 28 102

Nestleder:
Mikal Leander Michelsen tlf: 468 01 822

Koordinator for Ungdomsrådet:
Øydis Uthberg tlf: 950 37 719
oydis.uthberg@gausdal.kommune.no