Gausdal kommune fikk høsten 2022 en henvendelse fra Olav Kampesveen i Vestre Gausdal der han formidlet at han ønsket å gi bort sin boligeiendom som ligger i Auggedalsvegen 233, til Gausdal kommune.

I forhold til beliggenheten av eiendommen passer den ikke inn i kommunens portefølje av utleieboliger. Det er relativt lang avstand til kollektivtransport og andre offentlige tjenester. Det ble derfor besluttet å selge eiendommen, noe som for øvrig også er i tråd med inngått avtale med Kampesveen.

Takst og tilstandsrapport ble innhentet, og eiendomsmegler fikk oppgaven med å selge eiendommen. Eiendommen ble solgt raskt, og overført til ny eier 29.11.22. Fratrukket omkostninger sitter kommunen igjen med en netto sum på kr 1 042 038,-.
 

Det settes av kr 250 000,- på planområde 5 til støtte til ungdomsarrangementer og utviklingsarbeid for ungdom. Dette kan også være tiltak for ungdom som ikke deltar i organisert virksomhet. Enhetsleder for Kultur og informasjonsforvaltning får ansvar for å forvalte pengene til gode tiltak.

Lag og foreninger kan søke om støtte:

 • Støtte til arrangementer i Gausdal i regi av lag og foreninger, mindre beløp. Det kan også gis tilskudd til et lag eller forening som skal delta i et arrangement i en annen kommune.
 • ​Tilskudd til innkjøp av utstyr til lag og foreninger. Det forutsettes at det er søkt om midler i andre støtteordninger først.


Midlene tildeles på følgende vilkår: 

 • Lag/foreninger som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. 
 • Arrangementer som får tilskudd, skal være rusfrie. 
 • Tildelt arrangementstilskudd må tilbakebetales hvis arrangementet avlyses. 
 • Det gis ikke støtte til private arrangementer. 
 • Dokumentasjon på benyttede midler må kunne fremlegges ved forespørsel. 

Søknadsfrister
Det fastsettes 4 søknadsfrister pr. år:

 • 1. februar
 • 1. mai
 • 1. august 
 • 1. november.

​Kommunedirektøren synes Kampesveen har gitt kommunen en meget raus gave. Den fortjener å behandles med respekt, og gå til gode formål som ikke er finansiert over kommunens øvrige budsjett, eller formål som får støtte fra andre støtteordninger.

Hvordan søke?
Klikk her for å registerer ditt lag/organsiasjon og send oss en søknad