Vi har i forbindelse med koronavirus-epidemien hatt redusert drift ved helsestasjonen (med jordmor og barnefysioterapi), skolehelsetjenesten og på helsestasjon for ungdom. I tråd med helsemyndighetenes anbefalinger, gjenåpner vi nå gradvis tilbudet. Vi har innført smitteverntiltak, slik at det er trygt å komme til helsestasjonen for både barn og voksne. 

Slik blir helsestasjonen framover:
Vi kommer ikke til å gjennomføre grupper, som foreldreforberedende kurs og barselgrupper, men gi tilbud til hver enkelt barn i stedet. Vi ber om forståelse for at enkelte konsultasjoner vil bli forsinket i forhold til barnets alder.

På skolene vil helsesykepleier vil være til stede dag i uka fra uke 18, også på ungdomsskolen når den gjenåpner. 

Helsestasjon for ungdom er tilgjengelig for Drop-in på onsdager fra 22.04. fra 13.30 - 16.00. 
 

For deg som kommer til avtalt time er det viktig at du husker på dette:
- Dersom du eller barnet ditt har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, feber, sår hals, tungpust) må du ta kontakt med oss på forhånd. Vi vil da vurdere om timen din kan gjennomføres.
- Av smittevernhensyn er døra vår låst, og du slippes inn til avtalt tid.
- Hjemmebesøk til nyfødte blir fremdeles erstattet med konsultasjon på helsestasjon.
- Vi ønsker ikke mange på venterommet samtidig og ber derfor om at søsken blir hjemme og at barnet har med seg bare èn voksen.

Du kan kontakte oss på Gausdal helsestasjon på telefon 908 85 651 mandag - fredag, 08.00 - 16.30. Du finner også mer informasjon om hver enkelt tjeneste her.