For Gausdal kommune er miljø et viktig satsingsområde. I den nye kommuneplanen er grønnere kommune framhevet som et av de viktigste satsingsområdene. Da er det gledelig å se at det er fokus på miljøsertifisering i næringslivet. Vi har mange grønne fortrinn å bygge videre på.

Den lille forskjellen.