Fra og med 27.mai kan kommunene selv beslutte om de skal gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen for barnehage, grunnskole og SFO. Smittesituasjon og testkapasitet er avgjørende for hva kommunen velger.

"I Gausdal er situasjonen pr. i dag slik at kommuneoverlegen vurderer at det er forsvarlig å gå over til grønt tiltaksnivå. Dette er også i tråd med strategien om at barn og unge skal ha lavest mulig tiltaksbyrde", sier Ingrid Bøe, enhetsleder barnehage og skole i Gausdal kommune. 

Barnehagene og skolene har innrettet seg etter smittevernreglene på gult nivå, og noen av rutinene og tiltakene vil det være hensiktsmessig å videreføre også på grønt tiltaksnivå. Det viktigste nå er at det gis mulighet for å normalisere hverdagen mer i barnehage og skole, og at barn og unge ikke blir pålagt unødvendig strenge restriksjoner.

"Selv om vi nå går over på grønt tiltaksnivå er det viktig å minne om at ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, at god håndhygiene er like viktig som før og at man bør unngå håndhilsing og klemming" sier Bøe avslutningsvis.

Nærmere informasjon om hva det vil si for deg og ditt barn vil gis fra den enkelte barnehage og skole. Informasjon er sendt ut til alle foresatte via Visma.

Dersom situasjonsbildet endrer seg, og det blir større smittepress hos oss, vil vi raskt kunne gå tilbake til gult tiltaksnivå, og ny informasjon vil da bli sendt ut.