De 12 kommunene i Gudbrandsdalen har gått sammen om prosjektet Gudbrandsdalen 2030 – «den smarte, grønne dalen». Gjennom prosjektet følger vi opp avtalen om en bærekraftig dal, som ble vedtatt under Gudbrandsdalstinget i oktober 2021, der alle kommunene forpliktet seg til grønn omstilling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Vi er nå i gang med å lage en handlingsplan for grønn omstilling, og vi trenger alle med på laget for å lykkes. Vi håper derfor næringsdrivende i Gausdal vil ta dere tid til å svare på denne undersøkelsen på vegne av din bedrift innen onsdag 28.9:

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen eller til prosjektet, ta kontakt med prosjektleder Arne Furumo (90181442 / arne@skappa.no)