Du som har tilknytning til Gausdal har verdifull kunnskap som vi trenger for å utvikle tjenestene.
Vil du heller komme innom? På servicetorget finnes en idékasse hvor du kan levere din idé.

Alle idéer behandles konfidensielt.