Helsestasjonen vil ha kontor for helsesøstre, jordmor, fysioterapeut, psykolog  og familieteam. Helsestasjon for ungdom som tidligere har vært på Gausdal videregående skole vil også bli lokalisert her.
Det nye helsesenteret vil gi innbyggerne i Gausdal et komplett og godt tverrfaglig tilbud innen lege-og helsestasjonstjeneste.

I forbindelse med flyttingen vil helsestasjonen være helt stengt mandag og tirsdag, men er tilgjengelig på telefon resten av uken. Fra og med 7.september vil det være ordinær drift.

Bildet viser et noe uferdig inngangsparti, men dette blir bedre i løpet av uka.