Gjelder følgende navnesaker:

2017/491 – MANNSTAD, KROKHORNPIPA OG KYRKJERUD – GAUSDAL KOMMUNE

2018/157 – HAMMERBERGET OG HAMMERSHAUG MFL. – GAUSDAL KOMMUNE

En eventuell klage skal sendes til Kartverket, Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss

med kopi til Gausdal kommune.

 

Klagefrist: 06.07.2021