Forslaget gjelder del av gnr. 166 bnr. 50. Forslaget er tilgjengelig på kommunens nettside. Evt. uttalelser sendes skriftlig innen 3. juni 2023 til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal eller på e-post: postmottak@gausdal.kommune.no  

Evt. spørsmål kan rettes til Harald Landheim tlf. 957 77 761 eller e-post: harald.landheim@gausdal.kommune.no