Den kulturelle spaserstokken (DKSS), Gausdal Frivilligsentral, Folkeakademiet i Gausdal og Forset Grendahus samarbeider om arrangementet: "Hvor stor sorg skal til for å nære en ren glede?" Ove Røsbak formidler fra Hans Børlis liv og diktning.

Hans Børli - lyriker fra Eidskog (1918 - 1989). Han arbeidet hele sitt yrkesaktive liv som tømmerhogger og var forfatter i tillegg. Han blir omtalt som «skogens dikter». Børlis utgangspunkt var skogen og livet der, i diktingen var han også opptatt av politikk og i økende grad eksistensielle problem som angst, tro og død. Han er først og fremst kjent som lyriker, men han skrev også romaner, noveller og skuespill.

Ove Røsbak lyriker født i Furnes, bosatt på Lillehammer, har i over tjue år fartet rundt i landet og holdt foredrag og kåserier. Han prater ofte om den muntlige fortellertradisjonen, som han kommer fra og som ligger til grunn for det meste av det han gjør. Diktere som Alf Prøysen, Rolf Jacobsen, Hans Børli, Stein Mehren, Olav H. Hauge, Henrik Wergeland, Agnar Mykle, Ingeborg Refling Hagen og Gunvor Hofmo er emner for foredragene hans. Han har en sjelden evne til å formidle og rive publikum i alle aldre med.