Dialogmøtet blir holdt onsdag 14.februar, klokken 15.00 – 19.30 på Scandic Lillehammer Hotel. Det er gratis og det serveres middag til alle deltagerne kl. 16.30 – 17.15

Målgruppen er:
* Frivillige organisasjoner på regionalt nivå
* Regionale og kommunale politikere, fagfolk og interessenter i folkehelsearbeidet 
Ordførere, rådmenn, virksomhetsledere, planleggere, folkehelsekoordinatorer, kulturrådgivere, frivilligkoordinatorer, helse- og omsorgspersonell, frivillighetssentraler, frivillige organisasjoner, kommunale og fylkeskommunale råd med flere.                                               

 Tema som blir belyst er:
- Samspill og samarbeid mellom kommunal og frivillig sektor
- Frivillig.no - den nasjonale portalen
- Samarbeidsplattformen mellom KS og Frivillighet Norge
- Regional plan for folkehelse og Program for folkehelsearbeid i Oppland
- Ny folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland
- Frivillige organisasjoners ressurser og muligheter

Påmelding innen 1. februar på denne linken: https://www.oppland.no/…/kurs…/oversikt-kurs-og-konferanser/

Kontaktpersoner:
Elisabeth Blomberg, trainee, mail: Elisabeth.blomberg@oppland.org, mobil: 48055349
Ane Bjørnsgaard, Folkehelsekoordinator, mail: Ane.bjornsgaard@oppland.org; mobil: 91126439

Program:
Kaffe/te og noe å bite i
15.00 - 15.10 Åpning v/regiondirektør i KS, Trond Lesjø
15.10 - 15.30 Dagens og morgendagens folkehelseutfordringer v/teamleder for plan og miljø,
Wibeke Børresen Gropen, Oppland fylkeskommune
15.30 - 16.00 Samspill og samarbeid mellom kommunal og frivilligsektor - Inkludering, folkehelse, sosiale møteplasser v/Bjørn Lindstad, politisk seniorrådgiver, Frivillighet Norge
16.00 - 16.30 Frivillig.no - hvordan den nasjonale portalen kan fremme mer frivillighet og betydningen av å få flere med v/Vanja Konradsen, prosjektleder, Frivillig.no
16.30 - 17.15 Middag
17.15 - 17.35 Gjøvik kommune vedtok en kommunal frivillighetspolitikk i 2014. Hvordan har kommunens frivillighetspolitikk bidratt til et økt fokus på folkehelseperspektiver i samhandlingen med frivilligheten?
v/Bjørn Rognstad, virksomhetsleder, Gjøvik kommune
17.35 - 18.00 Regional plan for folkehelse, Folkehelseprogrammet og folkehelseundersøkelsen i Oppland – Er det Opplagt i Oppland å samskape med frivilligheten?
v/Ane Bjørnsgaard, folkehelsekoordinator, Oppland fylkeskommune
18.00 - 18.15 Pause
18.15 - 19.15 Workshop med tema:
o Hvilke ressurser og muligheter kan frivillige organisasjoner bidra med inn mot
dagens og morgendagens folkehelseutfordringer?
o Hvordan få til økt samskaping mellom det offentlige og frivillige Oppland for å
løse dagens og fremtidens folkehelseutfordringer?
o Hvordan kan fylkeskommune og kommuner gjennom sin politikk, planer og
strategier tilrettelegge bedre for det frivillige Oppland?
19.15 - 19.30 Oppsummering og avslutning
Med forbehold om endringer